HABERLER
DİSK 16. GENEL KURULU

16.02.2020 

  • ARZU ÇERKEZOĞLU YENİDEN BAŞKAN OLDU

 

  • ALAADDİN SARI YENİDEN YÖNETİM KURULUNDA

 

Konfederasyonumuz DİSK’in 16. Genel Kurulu İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 13 Şubat 2020 tarihinde yapılan DİSK’in 53. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 5 kıtadan 45 sendika temsilcisinin katılımıyla uluslararası bir konferans gerçekleştirildi. Aynı gün DİSK’in 50 yılı aşkın mücadelesini ve deneyimini birincil kaynaklara dayalı olarak kapsamlı ve nesnel biçimde anlatmayı amaçlayan “DİSK Tarihi” kitabının ilk cildinin tanıtımı gerçekleştirildi.  Özgün arşiv kaynaklarından binlerce belge, yayın ve fotoğraftan yararlanarak hazırlanan kitap, DİSK ve Türkiye işçi sınıfı tarihi alanında önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

 

 

 

 

 

2020’lerin DİSK’ini ve Emeğin Türkiye’sini omuz omuza, birlik içerisinde inşa etme kararlılığının ilan edildiği DİSK 16. Olağan Genel Kurulu 14 Şubat Cuma günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezinde toplandı.Kongreye DİSK’e bağlı sendikaların yöneticileri, şube başkanları ile temsilcilerinin yanı sıra ülkemizdeki sendikaların, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve uluslararası sendikaların yönetici ve uzmanları katıldı.

“2020’lerin DİSK’i Emeğin Türkiye’si” sloganıyla yapılan genel kurul, DİSK Çok Sesli Korosunun dinletisiyle başladı. Daha sonra DİSK’in tarihini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Coşkulu geçen kongrede sık sık “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

 

 

 

 

 

Türkiye ve dünyanın zor günler yaşadığını belirten Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Temsilcisi Owen Tudor, “İnsanlar demokrasi, özgürlük ve insanca ücretler için ayaklanıyor. Diktatörlük değil demokrasi istiyoruz, eşitsizlik değil adalet, sömürü değil onur ve haysiyet istiyoruz. DİSK’le ve Türkiye’li işçilerle omuz omuza olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Patrick Itschertde “Avrupa’da aşırı sağcı hatta faşist diyebileceğimiz partilerin yükseldiğini, Avrupa’da ve komşu ülkelerinde insan haklarını, demokratik hakları ihlal eden tek adam yönetimlerinin ortaya çıktığını görüyoruz” dedi. Yakın zamanda Avrupa çapında asgari ücret düzenlemesi için kampanya başlatacaklarını duyuran Itschert, sorunların aşılması için güçlü sendikalara ihtiyaç olduğunu belirterek “Türkiye’de örgütlenmenin zor olduğunu biliyorum. Ancak İşçilerin yüzde 97’si örgütsüzken kendi aramızdaki kavgaları sonlandırıp onları örgütlemememiz gerekiyor. Birlikte kazanabiliriz” diye konuştu.

 

 

 

 

 

Sendikamız Lastik-İş’in üyesi bulunduğu IndustriALL Küresel Sendikasının, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ise “Çeşitli ülkelerde çeşitli şekilde işçi haklarına yönelik saldırılar oluyor ancak saldırının odağı ve özü aynı. Karşımızda bir otoriter sistem var. Bunu aşmak için mücadele alanımızı artırmamız gerekiyor” dedi.

 

 

 

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı konuşmada “Eşitlik, özgürlük, adalet gibi toplumsal koşulları yaratacak olan işçi sınıfıdır. Bugün sadece gurur duyduğumuz geçmişimizle yetinmek için değil ileri adımlar atmak için buradayız. Tüm sendikalarımız, bütün DİSK’liler olarak emeğin Türkiye’si derken ortak akıl ve iradeyle buradayız. Demokrasi olmadan emeğin hakları olmaz, emeğin hakları olmadan demokrasi olmaz. Bizler ekmek mücadelesinin bir parçası olarak demokrasi mücadelesi yürütürken korunacak bir demokrasiden değil kurulacak bir demokrasiden bahsediyoruz. Bu baskıları ortadan kaldıracak olan işçi sınıfıdır. Bunun için ilk görevimiz örgütlenmektir. Kadın ve genç işçileri mücadelenin ön safhasına katmak, mülteci işçileri örgütlemektir. İnsanca yaşayabilmek için, geleceğe umutla bakabilmek için yeniden kuruluşa ihtiyacımızı var. Sömürüye karşı emeğin haklarını korumak için, insan onuruna yaraşır bir ücret, kamusal sosyal güvenlik, bütün güvencesiz çalışma biçiminin ortadan kaldırmak, kadınların bulunduğu her alanda eşitsizliği ortadan kaldırmak için, Kürt sorunun çözümü için, laiklik için, yani emeğin Türkiye’si için omuz omuza yürüyeceğiz.” dedi.

 

Kongrede emeğin ve halkın çıkarına bilim üreten, emeğin barışın akademisyenleri ve sınıf hareketinin hukukçuları adına DİSK Onur Ödülleri verildi.DİSK’in 16. Genel Kurulunda yapılan konuşmalarda birlik ve mücadele vurgusu yapıldı. Konuşmalarda sendikaların dayanışma içerisinde olması, çalışmaların iş yerlerine yaslanması ve sendikal demokrasinin işletilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

 

 

Sendikamızın Genel Başkanı Alaaddin Sarı Genel Kurulda yaptığı konuşmada, “İşçi hareketi, artık emek hareketidir. Beyaz yakalılar da artık sendika çatısı altında mücadele etmelidir. Yeni teknolojik yapılar, beyaz yakalıların sendikalı olmasını zaruri kılacak. Kapitalist sistemin yapısı çökmüştür, artık yeni bir dönem başlayacaktır. Lastik-İş Sendikası ve DİSK dimdik ayaktadır. Yeni döneme hazırız. Dimdik ayaktayız. Kale gibiyiz. Rıza Kuas gibi ilkleri yapan, işçi sınıfının üstünü aratmayan bir liderin izinde yürüyoruz. Nasıl Rıza Kuas ilkleri hayata geçirdiyse, rahmetli Genel Başkanımız Abdullah Karacan da dünyada ve Türkiye'de taşeronu ilk bitiren liderdir. Lastik-İş, liderlerinin izinde yürümeye ve yine ilkleri hayata geçirmeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

Genel Kurulun ikinci gününde tüzük, kararlar ve genel kurul sonuç bildirgesi üzerine çalışmalar devam etti ve 16 Şubat’ta yapılacak seçimlerle DİSK’in önümüzdeki dönem yönetim, denetim ve disiplin organları belirlendi.

 

Genel Kurulun son gününde 360 delegenin oy kullandığı seçimlerde Arzu Çerkezoğlu oylarla yeniden DİSK Genel Başkanı seçildi. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu Genel Sekreterliğe seçildi. Sendikamızın Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Yönetim Kurulu asıl adayların arasından en fazla oyu alarak DİSK Yönetim Kurulu’nda yer aldı.

 

Sendikamızın Genel Sekreteri İhsan Malkoç Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Örgütlenme Dairesi Başkanımız Alperen Şakacı Denetim Kurulu Yedek Üyesi, Sakarya Şube Başkanımız Mustafa Sipahi Denetim Kurulu Asil Üyesi, İzmir Şube Başkanımız Yusuf Ziya Sarı Disiplin Kurulu Asil Üyesi olarak seçildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuçların açıklanmasının ardından önceki Yönetim Kurulu üyelerine plaket verildi. Plaket töreninin ardından teşekkür konuşması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Bizler, bizden öncekilerin yaptığı gibi bu tarihi ve onurlu görevi hep birlikte en iyi biçimde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu onurlu görevin daha da ağırlaştığı bu süreçte, yani 2020’lerin dünyasında ve Türkiye’sinde; insanca yaşayacağımız, insanca çalışacağımız, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin tesis edildiği bir yeniden kuruluşa ihtiyacımız var. İşte bizler, bu ortak akıl, bu bilinç ve bu iradeyle, tarihin bize verdiği o onurlu görevin sahipleri olarak, üretenlerin yöneten olduğu, emeğin Türkiye’sini omuz omuza kuracağız” ifadelerini kullandı. Seçim sonucunun Türkiye işçi sınıfına ve dünya emek örgütlerine hayırlı olmasını dileyen Çerkezoğlu, “Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın işçi sınıfının uluslararası dayanışması, yaşasın DİSK!” diyerek sözlerini tamamladı.

Salonda “İşte örgüt, işte başkan”, “İnadına sendika, inadına DİSK” sloganları atıldı.

 

 

 

 

 

 

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr