HABERLER
EXELTİS İLAÇ İŞLETMESİNDE GREV KARARI ALDIK

17.02.20202015 yılında Embil İlaç işyerinde çalışan işçiler sendikamız Lastik-İş’te örgütlendiler. Bakanlık tarafından sendikamızın işyerinde yetkili olduğuna ilişkin yetki tespiti 1 Haziran 2015 tarihinde sendikamıza ulaştı. Ancak Embil İlaç işvereni işçilerin iradesini yok saydı, sendika üyesi olan 6 arkadaşımız işten çıkarıldı ve Bakanlığın sendikamızın işyerinde çoğunlukta olduğunu gösteren olumlu yetki tespitine itiraz etti. Bu süreç içine Embil İlaç işyeri Grupo Chemo bünyesindeki İspanyol Grup tarafından satın alındı ve işyeri adı Exeltis İlaç olarak değişti. Ancak adı ne olursa olsun işyerinde çalışan emekçilerin tek talebi seçtikleri sendika ile temsil edilerek toplu iş sözleşmesi imzalayabilmekti.

 

4 yıl süren mücadele sonucunda 2019 yılının Haziran ayında işverenin açtığı itiraz davası sendikamız Lastik-İş’in lehine sonuçlandı. 24 Temmuz 2019 tarihinde Bakanlıktan talep ettiğimiz yetki belgesi sendikamıza 1 Ağustos 2019 tarihinde ulaştı. Yetki belgesinin sendikamıza ulaşmasının ardından Exeltis işvereni ve işverenin üyesi olduğu İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ile yaptığımız görüşme sonucunda 5 Eylül 2019 tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizi başlattık. İşçilerin Anayasal haklarını kullanarak sendika üyesi olmalarının ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlatılabilmesi 4 yıl sürdü. Ancak yasal süreç içinde toplu iş sözleşmesi bağıtlanamadı. Exeltis İlaç işvereni müzakerelerin sonunda sendikamızla görüşmeye devam etmeyeceğini söyledi ve görüşmeleri sonlandırdı. Sendikamız Lastik-İş Exeltis İlaç işletmesi için 14 Şubat 2020 tarihinde grev kararı aldı. Sendikamızın İstanbul Şube yöneticileri 17 Şubat 2020 tarihinde üyelerimizin katıldığı bir toplantıyla aldığımız grev kararlarını Exeltis ilaç işyerlerine astı.

 

Exeltis İlaç işverenini toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam etmeye, fabrika içinde orta kademe yöneticilerin işçilere uyguladığı baskıya son vererek işçinin iradesini yok sayan bu tutumundan vazgeçmeye davet ediyoruz.

 

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr