HABERLER
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı Mecliste

2.02.2012
İşkolu istatistikleri Ocak ayının son günü de yayınlanmazken barajı yüzde 10’dan yüzde 3’e indiren Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı  TBMM Başkanlığı’na sunularak meclise sevk edildi. Çalışma Bakanı Çelik, 2821 sayılı Sendikalar Yasası ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’nın yeniden gözden geçirilerek hazırlanan Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı’nın imzasının Bakanlar Kurulu’nda tamamlandığını söyledi. DİSK üyeleri 2821-2822 sayılı yasanın, barajsız, notersiz, yasaksız ve özgürlükçü bir içerikle hazırlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve örgütlü olduğu tüm bölgelerde İstanbul da dahil olmak üzere   Bölge Çalışma Müdürlükleri önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Kocaeli Şubesi yönetim kurulu ve üyelerimizin de destek verdiği eylemde “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” ,” Direne direne kazanacağız” sloganları atan emekçiler, 2821-2822 sayılı yasaların demokratikleştirilmesi için mücadele çağrısında bulundu.Basın açıklamasını okuyan DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, “DİSK meclise sunulan  yasa taslağına muhalefet etmektedir. Çünkü bu taslak, Türkiye’nin uymakla yükümlü olduğu ILO sözleşmelerine aykırıdır. Bu nedenle konfederasyonumuz adeta açık hedef olarak gösterilmekte, bu durumdan diğer konfederasyonlar değil yalnızca DİSK etkilenecekmiş gibi bir hava yaratılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yaptığı açıklamalarla işkolu barajının yüzde 3’e indirilmesini büyük bir ilerleme ve reform olarak sunmaktadır. Oysa, aynı kanun tasarısında kimi işkollarının birleştirilerek 28’den 18’e indirilmesi karşısında, yüzde 3’lük işkolu barajının kimi işkollarında bugünkü yüzde 10’dan daha büyük bir sayıya denk geldiğini gözden kaçırmaktadır. DİSK, ILO sözleşmelerine, Avrupa Sosyal Şartı’na ve ülkemiz sendikal hareketinin ihtiyaçlarına uymayan bu kanun tasarısına karşı siyasal iktidarı, Anayasa’nın 90. Maddesine uygun hareket etmeye, Anayasa ile güvence altına alınmış haklarımıza saygı göstermeye ve 12 Eylül yasaklarına karşı çıkmaya davet etmektedir. ” dedi.


     
Site içi arama:

Türkiye'den HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr