HABERLER
TBMM tarafından 18.10.2012 tarihinde kabul edilen Toplu İş İlişkileri Yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

8.11.2012Yasa ile sendikal faaliyetlere ilişkin bazı hükümler sadeleştirilirken üyelikte ve istifada noter koşulunun kaldırılması, sendikaların genel kurullarına ilişkin ayrıntılı hükümlerin yasadan çıkarılması, sendika aidatına ilişkin düzenlemeler gibi bazı konularda olumlu değişiklikler getiriliyor. Ancak üyelikte e-devlet üzerinden bir sistemin oluşturulması, sendikaların yeminli mali müşavirlerce denetiminin öngörülmesi, sendika temsilcilerinin ve sendika üyeliğinin güvencesinin sağlanmamış olması konularında ise mevcut uygulamada büyük sorunlara yol açan sakıncaları devam ettiriyor.

Yeni yasanın toplu sözleşme yetkisi için var olan işkolu ve işyeri barajlarını koruması, grev yasaklarını kaldırmamış olması, toplu sözleşme prosedürünü 2822 sayılı yasadakine benzer biçimde düzenlemiş bulunması ise yeni yasal düzenlemenin asıl büyük eksiklerini oluşturuyor. Yeni yasa yetki barajları dolayısıyla sendikaların toplu sözleşme hakkından yoksun bırakılmasını temelden çözecek bir yaklaşım içermiyor. Bu konuyu mevcut durumu geçici olarak sürdürmek amacıyla geçici maddelerle düzenliyor.

2821 Sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’nı tümüyle yürürlükten kaldırarak, sendikalar ve toplu sözleşme mevzuatını tek bir metinde toplayan, toplam 12 bölüm, 83 maddeden oluşan 6356 sayılı Toplu İş İlişkileri Yasası Cumhurbaşkanı’nın onayının hemen ardından 07.11.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

     
Site içi arama:

Türkiye'den HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr