HABERLER
OECD: “Türkiye’de Gelir Uçurumu Hala Çok Büyük”

26.02.2012OECD'nin "Büyümeye Geçiş (Going for Growth) 2012" raporu açıklandı. Raporun Türkiye bölümünde, "OECD'nin üst yarısındaki ülkelere göre gelir uçurumu 2000'lerde daraldı ancak hala düşük üretkenlik ve iş planlama seviyesine bağlı olarak çok fazla" denildi.  OECD'ye üye ülkeler arasında yapılan gelir eşitsizliği sınıflamasında, Türkiye alttaki en eşitsiz bölümde, Şili, İsrail, Meksika, Portekiz ve ABD ile birlikte yer aldı. Bu ülkelerle Türkiye'de emek, sermaye ve serbest meslek gelirlerinde yüksek yoğunlaşma görüldüğü yoksulluk oranlarının da yüksek olduğu belirtildi.

Rapora göre Şili, İsrail, Meksika, Portekiz, Türkiye ve ABD'de hanehalkları arasında işgücü piyasasından kaynaklanan OECD ortalaması üzerinde bir gelir eşitsizliği görülüyor. Düşük istihdam da eklendiğinde, çok sayıda ücret dereceleri ortaya çıkıyor. Sermaye gelirleri ve serbest meslek gelirleri ise küçük bir hanehalkı grubuna ait bulunuyor. Bu sınıftaki ülkelerin çoğunda vergi sistemlerinin çapı küçük. Genel olarak hem hanehalkı harcanabilir gelirlerindeki eşitsizlik hem de yoksulluk bu ülkelerde OECD ortalamasının oldukça üzerinde bulunuyor.

     
Site içi arama:

Türkiye'den HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr