HABERLER
Zenginle Fakir Arasındaki Uçurum 25 Kat

13.06.2006 TÜİK’in yaptığı araştırma, Türkiye’de gelirin yüzde 5’lik dilimlere göre dağılımında, en zengin yüzde 5’lik kesimle en yoksul yüzde 5’lik kesim arasında 25 katlık bir fark olduğunu ortaya çıkardı. Yüzde 20’lik dilimlere göre 8, yüzde 10’luk dilimlere göre ise 14 kat olan en zengin ve en yoksul kesim arasındaki fark, yüzde 5’lik dilimlerde 25 kata kadar ulaşıyor.

TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu)’in, daha önce sonuçlarını yüzde 20’lik dilimler halinde açıkladığı gelir dağılımı araştırmalarının yüzde 10’luk ve yüzde 5’lik gelir dilimlerine göre de sonuçlarını hesapladı. Yüzde 5’lik en yoksul kesimde 556 YTL olan kişi başına ortalama yıllık gelir, en zengin yüzde 5’lik dilimde ise 13 bin 444 YTL.
ANKA’nın edindiği verilere göre yüzde 20’lik gelir dilimlerine göre 7 kat olan en zengin ve en yoksul kesim arasındaki gelir farkı, yüzde 10’luk dilimlere göre 14kata, yüzde 5’lik dilimlere göre ise 25 kata kadar çıkıyor.
2004 yılı gelir dağılımı araştırmasının sonuçlarına göre ise, Türkiye’deki hane halkı gelirinin yüzde 21’sini en zengin yüzde 5’lik kesim alırken, en yoksul yüzde 5’lik kesimin payı ise yüzde 0.85 düzeyinde kalıyor. Yani, en yoksul yüzde 5’lik kesimin gelirden aldığı pay yüzde 1’i bile bulmuyor. En zengin yüzde 5’lik kesimde 3 milyon 404 bin kişi, en yoksul yüzde 5’lik kesimde ise 3 milyon 340 bin kişi yaşıyor. Verilere, hane ya da kişi başına düşen gelirler açısından bakıldığında gerek kent gerekse kır kesiminde önemli bir yoksulluk düzeyinin varlığı ortaya çıkıyor.

DİĞER DİLİMLER: TÜİK’in verilerine göre en yoksul birinci yüzde 5’lik kesimin yüzde 0.85 olan gelirden aldığı pay, ikinci yüzde 5’lik dilimde yüzde 1.4, üçüncü dilimde yüzde 1.76, dördüncü dilimde ise yüzde 2.03 düzeyinde bulunuyor. En zengin yüzde 5’lik dilim sadece en alttaki dilimlerle değil, kendisini izleyen gelir dilimlerine de önemli bir fark attıyor. Türkiye’nin en zengin 854 bin ailesi, kendisinden önceki gelir grubunda yer alan 854 bin aileye de 2.2 katlık bir fark attı. En zengin yüzde 5’lik dilimin yüzde 21 pay aldığı gelirden 19’uncu yüzde 5’lik dilimi aldığa pay ise yüzde 10 oldu. 18’inci yüzde 5’lik dilimin payı ise yüzde 8’de kaldı.

 

     
Site içi arama:

Türkiye'den HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr