HUKUK
Güncellenme Zamanı: 15.12.2011
818 Sayılı Borçlar Kanunu İle İlgili Önemli Yargıtay Kararları (1992 - 2005) - 818 / m.104

• Tasarruf Teşvik Kesintisi
• Nema Alacağının Ödetilmesi

NEMA FAİZ NİTELİĞİNDE OLDU HESAPIANAN NEMA MİKTARINA EMEKLİLİK TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ HATALIIMR
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/9349
K. 2002/23712
T. 16.12.2002
Davacı: tasarruf teşvik kesintisi ve nema alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: 1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2. Davacının alacakları emekli tarihine göre belirlendiği halde hesaplamada dava tarihindeki katsayının esas alınarak hesaplama yapılması hatalıdır.
3. Nema faiz niteliğinde olduğundan, hesaplanan nema miktarına emeklilik tarihinden itibaren faiz yürütülmesi, Borçlar Kanununun 104/son maddesindeki faize faiz yürütülmez yasağına aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ :Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 16.12.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 (24 Mart 2003)
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr