HAKKIMIZDA
Güncellenme Zamanı: 29.12.2011
Türkiye Sendikal Hareketinde Yol Ayrımı ve DİSK'in Kuruluşu

12-14 Şubat 1966
Bu tarihlerde toplanan Genel Kurul’da daha çok Türk-İş’in izlediği politikalar değerlendirildi, yönetim kurulunda bir değişiklik olmadı.

1-2 Şubat 1967
Bu tarihlerde toplanan Olağanüstü Genel Kurul ile Lastik-İş’in Türk-İş’ten ayrılmasına ve kuruluş çabaları devam eden DİSK’in kurucu üyesi olmasına oybirliği ile karar verildi.

13 Şubat 1967
12 Şubat 1967’de Türk-İş’e bağlı üç sendika Lastik-İş, Maden-İş ve Basın-İş, bağımsız Gıda-İş’i de alarak “Sendikalar arası Dayanışma Örgütü”nü kurdular. Türk-İş’in bu üç sendikaya geçici ihraç kararı vermesi üzerine, bu üç sendika Türk-İş’ten ayrıldı ve Gıda-İş ve Zonguldak Maden İşçileri Sendikası ile birlikte beş sendika DİSK’i kurdu.

1968 
Sendikanın 1968 tarihinde 15. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan tekrar Rıza Kuas olurken, DİSK’in kuruluşu ile ilgili olarak “sendikacılık tarihimizin bu önemli olayını kavramakta geç kalmamalıyız. Türk-İş ve onu destekleyen siyasi partiler, DİSK Konfederasyonu’nu bazı sendikacıların geçici bir macerası olarak görmekten ve göstermekten fayda ummuşlardır. Türkiye’nin siyasi ve sosyal gelişmelerini yakından izleyenler bu yakıştırmanın hiçbir gerçeği ifade etmediğini hemen kavramışlardır.” deniliyordu.Yine bu tarihlerde ünlü “Üstünü Aratma!”  kampanyası başlatıldı. İşçilere dağıtılan broşürlerde “İşçi arkadaş, İnsanlık onuruna, yani anayasaya aykırı hareketlere engel ol. Fabrikaya giriş ve çıkışlarda üstünüzü aratmak isteyen işverenlere “Üstünü Aratma”.  ……İşçi kardeşlerim; üstünüzü aramaya  kalkarlarsa dinlemeden  topluca geçeceksiniz. Mahkeme kararı olmadan ne olursa olsun üstünü aratmayacaksın.   ……Sen üstünü aratma, gerisini sendikana bırak.” deniliyordu.

10-13 Şubat 1968
Bu tarihlerde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Rıza Kuas seçildi.

4 Temmuz 1968
Derby Lastik Fabrikası’nda işverenin Lastik-İş yerine kendi kurdurduğu Kauçuk-İş ile sözleşme yapmak istemesi üzerine ilk fabrika işgali gerçekleştirildi.

1969-1970
Bu yıllarda Samsun’da Tor Lastik Fabrikası’nda, Kocaeli’de Goodyear’da, İzmir’de Nurop’ta, İstanbul’da Atlas, Doğan Lastik Fabrikaları'nda ve birçok yerde Lastik-İş grev  yapıyordu.

10-11 Şubat 1970
Bu tarihlerde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Rıza Kuas seçildi.

15-16 Haziran 1970
11 Haziran 1970’te 274-275 sayılı yasalarda değişiklik yapılarak sendika üyeliğine ve sendikaların toplu sözleşme yapma hakkına ciddi sınırlamalar getirilmesi isteği üzerine 15-16 Haziran’da yasaya karşı direniş başlatıldı, olaylarda üç işçi yaşamını yitirdi, yasa geri çekildi.

18 Haziran 1970
15-16 Haziran olaylarında gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılması için Gıslaved ve Derby Lastik fabrikalarında çalışan işçiler eylem başlattılar. İşverenler ise 15-16 Haziran olaylarına katılan ve işbaşı yapmayan işçilerin yevmiyelerini kesme kararı aldılar. 3 Ekim 1970’te 15-16 Haziran olayları nedeniyle ücretleri ödenmeyen Gıslaved işçileri önce oturma eylemi yaptılar, sonra bunu fabrika işgaline dönüştürdüler. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda Hüseyin Çapkan isimli üyemiz yaşamını yitirdi.

12 MART 1971 Muhtırası

12 Mart 1971
Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları muhtıra verdiler.

4-5 Nisan 1972
12 Mart’ın hemen ardından yapılan Genel Kurul’da da Genel Başkan Rıza Kuas seçildi.

1971-1973
Bu dönem 12 Mart sonrasında DİSK ve DİSK’e bağlı birçok sendikacının tutuklandığı, yargılandığı, Konfederasyon ve sendikaların faaliyetlerinde belli bir yavaşlamanın olduğu, örgütü geliştirmek ve yeni örgütlenmeler gerçekleştirmek bir yana sadece mevcut kadroların korunması yönünde mücadele edildiği bir dönemdir.

7 Ekim 1974
Gıslaved Fabrikası’nda 12 Mart’ın ardından ilk grev kararı alındı.

16 Eylül 1976
1973’te hazırlanan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Yasası'nın Anayasa Mahkemesi tarafından  iptalinin ardından yasaya yeniden işlerlik kazandırabilmek için 1976 yılında çalışmalar başlatıldı. Bunun üzerine DİSK tarafından gerçekleştirilen ve tarihte DGM direnişi olarak adlandırılan, gerek yürütülüş biçimi gerekse amaçları açısından siyasal içerikli olan eylemler 4 gün sürdü, tasarı yürürlüğe girmedi.

1976 
Bu tarihte yapılan Genel Kurul’da sendikanın 51 işyerinde toplu sözleşme bağıtladığı ve 11 işyeri için de sözleşme görüşmelerinin devam ettiği açıklandı, sendika Genel Başkanı rahatsız olmasına rağmen, delegelerin ve üyelerin ısrarı ile tekrar Rıza Kuas seçildi.

1 Mayıs 1977
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeni ile Taksim Meydanı'nda yapılan mitingde işçilerin üzerine ateş açıldı, 36 işçi yaşamını yitirdi.

27-28 Haziran 1977
Sendikanın19. Genel Kurulu’nda Rıza Kuas tekrar Genel Başkan seçildi.

16 Mart 1978
İstanbul Üniversitesi öğrencilerine Beyazıt’ta saldırı düzenlendi, 7 öğrenci yaşamını yitirdi, Lastik-İş üyeleri iş bırakarak katliamı kınadı.

24 Ocak 1980
24 Ocak ekonomik kararları alındı.

28-30 Mayıs 1980
 Rıza Kuas’ın Genel Başkanlığı bıraktığını açıkladığı 20. Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Kocaeli Şube Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu üyesi Durmuş Ali Yalnız seçildi.

22 Temmuz 1980
DİSK eski Genel Başkanı Kemal TÜRKLER evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. (1947 yılında hukuk eğitimi alırken aynı zamanda Emayeteş Fabrikası’nda çalışmaya başlayan Kemal Türkler, 1953’te Türkiye Maden-İş Bakırköy Şube Başkanlığına, 1954’te ise Türkiye Maden-İş Genel Başkanlığına seçildi. DİSK ve Türkiye İşçi Partisi kurucusu olan Kemal Türkler, DİSK’in kuruluşundan 1977’ye kadar DİSK Genel Başkanlığı görevini sürdürdü.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
Askeri darbe gerçekleştirildi. DİSK ve DİSK’e bağlı sendikaların faaliyetleri yasaklandı. 1983 sonuna kadar YHK serbest toplu pazarlığın yerini aldı.

17 Ekim 1980
2319 sayılı yasa ile İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'na getirilen değişiklerle Kıdem Tazminatı tavanının 30 günlük asgari ücretin 7.5 katını aşamayacağı hükmü getirildi. 10 Aralık 1982’de ise bu düzenleme yıllık kıdem tazminatı miktarının en yüksek devlet memurunun ikramiyesini geçemeyeceği olarak değiştirildi. Böylelikle o güne kadar ki işçi alacakları yasa değişikliği ile ortadan kalktı.

17 Nisan 1981
2448 sayılı yasa ile toplu sözleşmelerle işçilere en fazla 4 ikramiye verilebileceği hükme bağlandı.

29 Ekim 1981
1971 yılında uluslararası bir toplantıda bir konuşma yaparken rahatsızlanan Rıza Kuas’a böbrek rahatsızlığı teşhisi kondu. Görev yapacak durumda olmamasına karşın 1977’deki Genel Kurul’da üyelerin ısrarı ile bir kez daha Genel Başkan seçilen Kuas, Kazlıçeşme’den alıp işkolunun en etkin ve köklü sendikası konumuna getirdiği Lastik-İş’in Mart 1980’de yapılan 20. Genel Kurulu’nda işçilere “Bu Genel Kurul’da Genel Başkanınız olarak sizlere veda ediyorum. Yaşamım, canım, varlığım hep sizinle onurlandı, sizin kararlarınızla işçi sınıfına hizmetle geçti. Canım sizlere feda olsun, lütfen beni bağışlayın. Sendikanızı daha yüceltin, ona yeni can ve kan katın, ama beni unutmayın, ilginiz yaşamımın tek ilacıdır…” sözleriyle vedalaştı. Rıza Kuas 29 Ekim 1981 günü yaşama veda etti.

Mayıs 1983
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Greve Lokavt Kanunu çıkarıldı.

Haziran 1983
1980 öncesinde büyük mücadelelerle geri çekilen Devlet Güvenlik Mahkemeleri 2845 sayılı yasa ile yürürlüğe girdi. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, grev ve lokavt, toplu iş sözleşmesi gibi yasalarda yer alan suçlar bu mahkemeler kapsamına alındı.

6 Ekim 1983
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası çıkarıldı ve bu alanda önemli kısıtlamalar getirildi.
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr