EĞİTİM
Güncellenme Zamanı: 5.01.2012
Düzey Eğitim Programı


1. TARİHSEL VE TOPLUMSAL AÇIDAN ÜCRET

1. İşçi Hakları – İnsan Hakları
2. İşçi Haklarının Toplumsal Niteliği
3. Cumhuriyet Öncesi İşçi Hak ve Özgürlükleri
4. Cumhuriyet Öncesi Toplu İş İlişkileri
5. Cumhuriyet Öncesinde İşçi Örgütlenmeleri
6. Cumhuriyetin İlk Döneminde İşçi Hakları
7. 1930 – 1945 Dönemi
8. 1945 – 1960 Dönemi
9. 1960 – 1980 Döneminde Türkiye’de İşçi Hakları
10. 1980’den Günümüze Toplu İş İlişkileri Düzeni
11. 4857 Sayılı İş Yasası
11.1 Yasanın Sistemi
11.2 Yasanın Amacı
11.3 Yasanın İçerdiği temel Hükümler ve Özellikleri
   11.3.1.Yasada iş Güvencesine İlişkin Yapılan Değişiklikler
   11.3.2.Yasayla Yeni Düzenlenen Hükümlerin Niteliği
   11.3.3.Yeni Yasanın Önemli Ölçüde Değiştirdiği Maddeler
   11.3.4.Kıdem Tazminatı
   11.3.5.Ceza Maddeleri
11.4 Yasanın Olumlu Yönleri
11.5 Genel Değerlendirme

2.SENDİKA YÖNETİCİSİ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ

1.Toplumsal Gelişim Süreci ve Sendikalar
  1.1. Demokratik Gelişme ve Sendikalar
  1.2. Sendika İçi Demokrasi
2.Sendika Yöneticileri ve İşyeri Sendika Temsilcilerinin Sendikal ve Toplumsal İşlevleri ve Yasal Konumları
3.Toplu Pazarlık
  3.1. Kavram ve Politikalar
  3.2. Türkiye’de Toplu Pazarlık
4.Ücret Politikaları

  4.1. Temel Kavramlar

  4.2. Enflasyon-Ücret İlişkisi
  4.3. Toplu Sözleşme ve Ücret Pazarlığı
5.Ücret Hesaplamaları
  5.1. Ortalama Ücret Hesabı
  5.2. Brüt Ücret – Net Ücret


     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr