BASIN
Genel Başkanımız Abdullah Karacan'ın 1 Mayıs 2015 Basın Açıklaması

1.05.2015

GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN'IN 1 MAYIS 2015 İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

2015 1 MAYIS’INI KUTLUYORUZ!

İşçi sınıfının birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs 2015 yılında tüm dünyada milyonlarca emekçi tarafından iş, ekmek, demokrasi, barış ve özgürlük talepleriyle kutlanacak. Ülkemizde de bu kutlamalar gerçekleştirilecek.

Herkesin gördüğü gibi, Türkiye’de 2015 yılında da işsizlik ve adaletsizlik devam ediyor. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten istihdama tüm alanlarda sosyal devletin daha da zayıflatıldığı bir dönemden geçiyoruz. İşçiler arasında 4857 Sayılı İş Yasası’na göre düşük ücretli ve uzun çalışma sürelerinde çalışma yaygınlaşıyor.

Günümüze ayrıca kazanılmış haklarımızı ve iş güvencemizi ortadan kaldırmak için çalışmaların yoğunlaştırıldığını görüyoruz. Böylece tüm işçilerin örgütsüz, düşük ücretli ve güvencesiz çalıştırılmasının yolu açılmak isteniyor. İş kazalarında ölümler devam ediyor. Özel istihdam büroları kurularak işçilerin amele pazarlarında alınıp satıldığı 100-150 yıl önceki çalışma koşullarına geri dönülmesi amaçlanıyor. Bütün çalışanların taşeron sistemi ile istihdamı öngörülüyor. Kıdem tazminatının fona devredilmesi öngörülerek en temel kazanılmış haklarımızdan birisi daha yok edilmek isteniyor. Bütün bu uygulamalarla işverenlerin istedikleri işçiyi istedikleri gibi işten çıkarmalarının ortamı hazırlanıyor.

Öte yandan dünyanın dört bir yanında açlık, yoksulluk ve çaresizlik içindeki milyarlarca insan çözüm bekliyor. 2008’de başlayan ekonomik krizin yükü dünyanın işçilerine ve emekçilerine yüklenmeye çalışılıyor.

Böyle bir dünya, bizlerin hayal ettiği, özlemini kurduğu, uğruna mücadele verdiği dünya olamaz. Bizler, yoksulluktan, ayrımcılıktan ve adaletsizlikten, savaş tehdidinden ve baskıdan kurtulmuş bir dünya istiyoruz.

Kadınlara karşı ayrımcılığın, dayağın, tacizin, tecavüzün, töre cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz.

Çocukların makine başlarında değil, okul sıralarında olmasını, daha iyi eğitilmelerini, daha iyi beslenmelerini istiyoruz. Çocukların savaşlar içinde büyümesini istemiyoruz.

Dünyada yoksulluğun ortadan kalktığı, herkesin çalışma olanağı bulabildiği, onurlu bir yaşam sürdürebildiği bir dünya arzu ediyoruz.

Eşitlik istiyoruz. Irk, din, politik görüş, cinsiyet, sağlık ve yaş nedenleriyle ayrımcılığın olmadığı bir dünya istiyoruz. Sendikal haklarımızın tanındığı ve güvenceye alındığı, iş güvencesinin olduğu, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi sosyal haklarımızın sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşır bir şekilde korunduğu ve geliştirildiği bir dünya ve Türkiye istiyoruz.

2010 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak tatil edilen 1 Mayıs’ı, 2015’te de İstanbul’da Taksim alanında kutlamak istiyoruz. Bilindiği gibi, Taksim’de 1 Mayıs 1977’de birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlayan işçilerin üzerine ateş açılmış ve onlarca emekçi öldürülmüştür. Bu nedenle Taksim Meydanının, Türkiye’de işçiler için 1 Mayıs açısından büyük bir önemi vardır. Sorumluluk sahibi siyasal iktidarlardan beklenen, çalışanların hak ve özgürlüklerinin önünü açması ve 1 Mayıs 1977 katliamının sorumlularını ortaya çıkarmasıdır. Ayrıca siyasal iktidarlar işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kabul ettikleri 1 Mayıs’ın, özgürce ve barış içinde kutlanabilmesi için uygun ortamı yaratmalıdır.

1 Mayıs 2015, yapay olarak ortaya çıkarılan huzursuzluklara son verilmesi için bir adım niteliği taşımalıdır.

1 Mayıs’ta meydanlarda “İş güvencesi” diye; “Kıdem tazminatımıza dokunulamaz” diye; “İnsan onuruna yaraşır bir iş istiyoruz” diye;  “Demokratikleşme” diye, “Adalet” diye, “Düşünce özgürlüğü” diye, “Yoksulluğa hayır” diye, “İş Kazalarına Son” diye… Haykıracağız. Mücadelemiz sonuç verene, sesimiz duyulana kadar haykırmaya devam edeceğiz.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın Birlik, Mücadele ve Dayanışma günümüz!

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                  ABDULLAH KARACAN      

                                                                                                                                                                     GENEL BAŞKAN                                                                                                      

     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr