BASIN
15-16 Haziran 1970'in 44. Yılı Dolayısıyla Genel Başkanımız Abdullah KARACAN'ın Basın Açıklaması

13.06.2014

Türkiye İşçi Sınıfının Haklarına Sahip Çıktığı Gün:15-16 Haziran 1970

15-16 Haziran Türkiye işçi sınıfının üretimden gelen gücünü kullanıp, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı sesini yükselttiği tarihtir!
15-16 Haziran büyük yürüyüşü, işçi ve emekçilerin rast gele bir öfkesi değil, kararlı ve bilinçli bir tepkisidir. DİSK’i kapatma isteklerine Türkiye işçi sınıfının bir yanıtıdır. Dönemin hükümeti, uygulamaya koyacağı ekonomik önlemlerin faturasını işçilere ve emekçilere yüklemek niyetinde idi. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi  yasalarında değişiklik yapılarak, sendikaların ve konfederasyonların ülke çapında faaliyet gösterebilmesi için işkolunda sigortalı çalışan işçilerin en az üçte birini üye yapması koşulu getiriliyordu.
11 Haziran 1970 günü sendikamız LASTİK-İŞ’ in Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Rıza KUAS, TBMM’ de çıkartılmak istenen yasayla ilgili olarak genel kurula şu sözlerle hitap ediyordu:
“Bizim sendikalarla ilgili antidemokratik bir davranış karşısındaki tutumumuz açıktır. Tasarılar temel bir ilkeyi, yasaların Anayasa’ya aykırı olamayacakları ilkesini açıkça çiğnemektedir. Böyle olunca, Anayasa ilkelerini işlemez duruma getirecek bu tasarılara karşı işçiler ve sendikalar ve bu sendikaların kurduğu DİSK, Anayasal haklarını kullanarak sonuna kadar direnecektir.”
Bu uyarıları dikkate almayan dönemin siyasi iktidarı tasarıyı meclisten geçirdi ve yasalaştırdı. İşçiler 15 Haziran sabahı, ‘’DİSK KAPATILAMAZ! ‘’ sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Fabrikalar birer birer duruyor, işçiler yollara dökülüyordu. DİSK’in önderlik ettiği direnişe, Türk-İş’li ve örgütsüz işçiler de destek veriyordu. Sayıları yüz binlere ulaşan işçiler üç koldan yürüyorlardı. İzmit’ten, Gebze’den Kadıköy’e, Levent’ten Mecidiyeköy ve Taksim’e, Bakırköy’den Topkapı ve Edirnekapı’ya kadar ulaşan işçiler demokratik haklarını yok etmeye çalışanlara geçit vermiyordu. İşçileri engellemek için Kadıköy’de kurulan barikattan açılan ateş sonucunda, Yaşar YILDIRIM, Mustafa BAYRAM ve Mehmet GIDAK adlı üç işçi kardeşimiz yaşamını yitirdi. 
Dönemin siyasi iktidarı işçilerin bu büyük direnişi karşısında 16 Haziran’da sıkıyönetim ilan etti. DİSK yöneticileri tutuklanarak haklarında davalar açıldı. Bu davalar beraat ile sonuçlandı. İşçiler ve emekçiler aleyhine çıkartılan yasa da “ ANAYASA’ YA AYKIRI OLDUĞU” gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildi. 
15-16 Haziran büyük işçi direnişinin yıldönümünde, direnişlerde ve çeşitli iş kazalarında kaybettiğimiz işçi kardeşlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, barış içinde ve demokratik bir toplumda yaşamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz. 


 Lastik-iş Sendikası
 Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına
 Genel başkan Abdullah KARACAN

     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr