BASIN
Genel Başkanımızın Abdullah Karacan'ın 1 Mayıs 2011 Basın Açıklaması

29.04.2011

2011, 1 MAYIS’INDA 1 MAYIS TAKSİM ALANINDAYIZ

İşçi sınıfının mücadele günü olan 1 Mayıs’ta yine milyonlarca emekçi, demokrasi, barış ve özgürlük talepleriyle alanları dolduracaklar.
Ülkemizde 2010 yılı emekçiler için çok ağır koşullarda geçti. 2011 yılı da  işsizliğin ve adaletsizliğin arttığı bir yıl olarak yaşanıyor. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten istihdama tüm alanlarda sosyal devletin daha da küçültülmesi amaçlanıyor. 4857 Sayılı İş Yasasına göre düşük ücretle ve uzun çalışma sürelerinde çalışma yaygınlaşıyor. Sosyal güvenlik ve sağlıkla ilgili son dönemde yapılan  düzenlemelerin gün geçtikçe kazanılmış haklarımızı nasıl ortadan kaldırdığı daha iyi anlaşılıyor.
Dünyada ise yine savaşlar devam ediyor. Ortadoğu’daki gelişen olaylar Libya’da işgal sayılabilecek bir saldırı ile sonuçlanmış bulunuyor. Dünyanın dört bir yanında açlık, yoksulluk ve çaresizlik içindeki milyarlarca insan çözüm bekliyor. Zengin ülkelerle, yoksullar arasındaki uçurum günden güne büyüyor.
Bu dünya, bizlerin hayal ettiği, özlemini kurduğu, uğruna mücadele verdiği dünya değil. Bizler, yoksulluktan, ayrımcılıktan ve adaletsizlikten, savaş tehdidinden ve baskıdan kurtulmuş bir dünya istiyoruz.
Kadınlara karşı ayrımcılığın, dayağın, tacizin, tecavüzün, töre cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz.
Çocukların makine başlarında değil, okul sıralarında olmasını, daha iyi eğitilmelerini, daha iyi beslenmelerini istiyoruz. Çocukların savaşlarla büyümesini istemiyoruz.
Dünyada yoksulluğun ortadan kalktığı, herkesin çalışma olanağı bulabildiği, onurlu bir yaşam sürdürebildiği bir dünya arzu ediyoruz.
Eşitlik istiyoruz. Irk, din, politik görüş, cinsiyet, sağlık ve yaş nedenleriyle ayrımcılığın olmadığı bir dünya istiyoruz. Sendikal haklarımızın tanındığı ve güvenceye alındığı, iş güvencesinin olduğu, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi sosyal haklarımızın sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşır bir şekilde korunduğu ve geliştirildiği bir dünya ve Türkiye istiyoruz.
2010 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak tatil edilen 1 Mayıs’ı, 2011’de de  İstanbul’da Taksim alanında kutluyoruz. Bilindiği gibi, Taksim’de 1 Mayıs 1977’de birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlayan işçilerin üzerine ateş açılmış ve onlarca emekçi öldürülmüştür. Bu nedenle Taksim Meydanının, Türkiye’de mücadele veren işçiler için 1 Mayıs açısından büyük bir önemi vardır. Sorumluluk sahibi siyasal iktidarlardan beklenen, çalışanların hak ve özgürlüklerinin önünü açması ve 1 Mayıs 1977 katliamının sorumlularını ortaya çıkarmasıdır. Ayrıca  siyasal iktidarlar  işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kabul ettikleri 1 Mayıs’ın, özgürce ve barış içinde kutlanabilmesi için uygun ortamı yaratmalıdır.
1 Mayıs 2011, yapay olarak ortaya çıkarılan huzursuzluklara son verilmesi için bir adım niteliği taşımalıdır.
O nedenle; Bizler meydanlarda taleplerimizi haykırmak için var olacağız. 1 Mayıs günü meydanlarda “Halkın yararının gözetildiği bağımsız bir ülke istiyoruz” diye haykıracağız.
1 Mayıs’ta  meydanlarda “İş güvencesi” diye, “Demokratikleşme” diye, “Adalet” diye, “Düşünce özgürlüğü” diye, “Yoksulluğa hayır” diye, “İş Kazalarına Son” diye, “Gerçekten demokratik bir anayasa” diye… Haykıracağız. Mücadelemiz sonuç verene, sesimiz duyulana kadar haykırmaya devam edeceğiz.
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın Birlik, Mücadele ve Dayanışma günümüz!

                            Lastik-İş Sendikası Genel Merkez
                                       Yönetim Kurulu Adına
                                  Genel Başkan
                                         Abdullah KARACAN

     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr