BASIN
Sendikamızın Başkanlar Kurulu Bildirisi

27.08.2008


LASTİK-İŞ TÜRKİYE SENDİKAL HAREKETİNİN YÜZAKI OLARAK VE SENDİKACILIĞIN  ONURUNU KORUYARAK YOLUNA DEVAM EDECEK

Lastik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 26.08.2008 tarihinde toplanarak son günlerde Ulusal basına kadar yansımış olan ve suçu sendikal organlarca sabit görülen kişiler tarafından yaratılan spekülasyonları ve güncel gelişmeleri değerlendirmiştir.  Öncelikle belirtmeliyiz ki, emekçilerin kazanılmış haklarına karşı yoğun saldırıların gündeme geldiği, sosyal güvenlik, iş güvencesi, yoksullaşma, örgütsüzlük ve temel hak ve özgürlükler gibi alanlarda yaşanan sorunların tüm ağırlığıyla çalışanların üzerine çöktüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu koşullarda sendikalar özellikle korunması, güç verilmesi ve sahip çıkılması gereken örgütlerdir. Elbette sendikal hareketin kendi eksikliklerini gözden geçirmesi ve toplumsal mücadeleye öncülük edebilecek bir niteliğe ulaşmak için çaba göstermesi de zorunludur. Sendikaların işçi sınıfına önderlik edebilecek örgütler olabilmesi ise, doğru politikalar ve mücadele anlayışlarına sahip olmalarının yanı sıra kendi içlerinde demokratik, açık ve temiz bir ilişkiler sistemi yaratabilmelerine bağlıdır.

 Bu anlayışla son gelişmeleri değerlendiren Başkanlar Kurulumuz Sendikamız Lastik-İş’in sendikal politikaların belirlenmesi, kazanılmış hakların korunması ve örgütlü yapının güçlendirilmesi amacıyla, son 6 - 7 yılda attığı adımların  çok başarılı bir sendikal pratik yarattığını iddia ile ve gururla ifade etmektedir. Sendikamız , Abdullah KARACAN ‘ın Genel Başkanlığa seçilmesinden bugüne kadar geçen yaklaşık 7 yıllık sürede toplumsal mücadeleye etkin olarak katılmış, sosyal politika alanında tutarlı yaklaşımlar geliştirmiş, çalışanların kazanılmış haklarını büyük ölçüde gerileten 4857 sayılı iş yasasının toplu sözleşme hükümleri olarak yaygınlaştırılmasına açıkça karşı çıkmış örgütlenme çalışmalarını hızlandırmış, yeni örgütlenmelerle ve mevcut üyelikleri geliştirerek üye sayısını arttırmıştır.  Aynı dönemde Sendikamız Abdullah KARACAN ‘ın genel başkanlığı altında örgütsel dağınıklığını aşmış, örgüt içi dayanışmayı  ve birliği sağlamış, kendi ayakları üzerinde durmayı başaran bir sendika olmuştur.

Yaklaşık 10 yıl önce neredeyse dağılma noktasına gelmiş olan, kayyuma devredilmesi konuşulan, maddi manevi tüm kaynakları kurutulmuş bulunan Sendikamız, bugün her açıdan örnek gösterilen bir konuma yükselmiştir. Sendikamızda işçi sınıfının çıkarları temelinde geliştirilen sendikal bilinç yeniden canlanmıştır. Bu  bilinçle eski günlerdeki çaresizliğe kendisini tekrar sürükleyebilecek her türlü uygulama ve ilişkiyi reddeden sendikamız, maddi kaynaklarını da geliştirmiştir. Lastik-İş Sendikası bugün ,Genel Merkezi ile tüm şubeleri kendi malı olan binalarına taşınmış olan, üyeleri için güçlü bir güvence sağlayan gerçek bir işçi örgütüdür. 60 yıllık tarihi boyunca  zaman zaman zor dönemler geçiren Sendikamız, bu deneyimlerden çıkardığı derslerle, sendikal mücadeleyi kendi kişisel çıkarları için araç olarak görenlere en kesin şekilde karşılık verecek bir örgütlenmedir.

Sendikamızın son dönemde sağladığı gelişmeleri göz ardı ederek,”Lastik–İş ‘te iç sorunların yaşandığı” şeklinde yapılan tüm açıklamalar Başkanlar Kurulu tarafından şiddetle kınanmaktadır. Suçluluk telaşı içinde,” ağzından çıkanı kulağı duymayacak şekilde kendini kaybetmiş olanların” Lastik-İş’ in kurumsal kimliğine ve Genel Başkan ‘ın kişiliğine kadar uzanan saldırıları karşısında da örgütsel bütünlüğümüze sahip çıkmaya ve sendikamızı yüceltmeye kararlıdır.  Açıkça bilinmelidir ki, Lastik-İş’de, hiç kimsenin sendikal görevinin sağladığı güç ve olanakları kullanarak kendisine kişisel çıkar sağlamasına ve karanlık ilişkiler içerisine girmesine izin verilmeyecektir. Son olayda da,basında sendikaya ve yöneticilerine saldıran kişiler, işverenden yüklü miktarda para almış ve bu parayı geri ödemek için üyelerimizden para toplama eylemini gerçekleştirmişlerdir. Bu  durum, gerek kendi beyanları gerekse çeşitli belgelerle ortadadır. Kocaeli Şubesi Disiplin Kurulu ile Genel Disiplin Kururlunun yaptığı inceleme ve soruşturmalar sonucunda da bu olay kanıtlanmıştır. Konuyu inceleyen Genel Disiplin Kurulu, Pirelli işyerinde çalışan şube yöneticisi Recep ORTAÇ, işyeri sendika temsilcileri Harun DEMİR, Necati PEHLEVAN, Metin KARAÇAM, Temel FİDAN ve Metin BEZİRCİ’ nin, ana tüzük hükümlerine göre “ üyelikten çıkarmayı gerektiren nitelikte suç işlediklerine” karar vererek, bu kişilerin “sendikal hak görev ve yetkilerinin ana tüzük uyarınca Genel Kurul tarafından haklarında verilecek karara kadar askıya alınmasını” kararlaştırmıştır.

Konu hakkında kamuoyu yanıltılmakta ve Genel Merkez Yönetiminin muhalifleri tasfiye etmek amacıyla görevden alma kararı verdiği iddia edilmektedir. Görevden alma ya da üyelikten çıkarma kararı Genel Merkez Yönetimi tarafından verilmemiştir. Bu karar sendikanın bu tür olayları incelemekle görevli organı olan Genel Disiplin Kurulu tarafından alınmıştır. Unutulmamalıdır ki, yönetici ya da temsilciler sendikanın seçilmiş organları olduğu gibi genel disiplin kurulu da seçilmiş organdır. Sendikanın tüm faaliyetleri ve tüm seçilmiş organları genel kurulda seçilerek göreve gelen Genel Disiplin Kurulunun denetimi altındadır. Kurumun amacına ve ilkelerine aykırı davrandığı, üzerine aldığı sendikal sorumluluğu kişisel çıkarları için araç olarak kullandığı belirlenen üye , yönetici ya da temsilcilerden herhangi biri  elbette disiplin kurulunun kendisi hakkında vereceği karara saygılı olmak zorundadır. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünenlerin savunma yeri ise sendikanın Genel Kuruludur. Büyük bir sorumsuzlukla Lastik-İş Sendikasını ve Genel Başkanını asılsız iftiralarla karalayarak sonuç almaya çalışanlar,bu tavırlarıyla sadece kendileri hakkında verilmiş olan kararın ne kadar doğru olduğunu kanıtlamaktadırlar.

Görevden alınan kişiler gerçek dışı iddialar öne sürerek görevden alınma nedenlerinin Lastik grevi olduğunu iddia etmektedirler. Oysa grev kararının alındığı ilk işyeri Adapazarı Goodyear fabrikasıdır. Grev kararının alınması dolayısıyla bir görevden alma söz konusu olsa idi Adapazarı Goodyear temsilcilerinin görevden alınması gerekirdi. Dolayısıyla bu kişiler işledikleri suçu ve sorumsuz davranışı gizleyebilmek için uydurma gerekçeler üretmektedirler. Kamuoyundan ise böyle bir kararın verilmesini değil,kendi çıkarları için işçileri istismar eden kişiler hakkında böyle bir kararın alınmamasını eleştirmesi beklenir. Bu kişiler gerek Kocaeli yerel basınında gerekse Ulusal Basında, Lastik – İş Sendikasına zarar verici nitelikteki demeç ve yorumlarına devam ederken, Genel Başkanımız Abdullah KARACAN ‘ın malvarlığının söz konusu edildiği bir karalamayı da gündeme getirmişlerdir. Başkanlar Kurulumuz Genel Başkanımızla ilgili olarak ortaya atılan ve kişisel saldırı niteliğindeki bu haberleri de şiddetle kınamaktadır. Açıkça belirtmeliyiz ki; Sendikamız Lastik-İş içine düştüğü zor ve sıkıntılı dönemi aşmış, varlığını sürdürebilmiş ve bugün güçlü bir örgüt niteliği kazanabilmişse, bu konuda en büyük pay, gösterdiği özveri ve yaptığı önderlikle ABDULLAH KARACAN ‘ın kendisine aittir.

Lastik-İş ‘in tarihinde Abdullah KARACAN’ın dönemi, içinde hiçbir kara lekenin bulunmadığı, örgütün kendi geçmişi ile yeniden barıştığı, mücadeleci ve onur dolu bir sayfa olarak yerini bugünden almıştır. Bu kadar büyük bir dönüşümü düne kadar ancak sendikanın kendilerine sağladığı güçle var olabilen 3-5 kişinin asılsız karalamaları hiçbir şekilde gölgeleyemez.  Haklarında sendikanın genel disiplin kurulu tarafından üyelikten çıkarılma kararı verilenler, sendikaya ve yöneticilere saldırarak başka amaçlara hizmet etmeyi bırakmalı ve varsa söyleyecek sözlerini genel kurulda kendilerini aklamak için söylemeye hazırlanmalıdırlar.  Bizler Lastik-İş Sendikası’nın bizden sonraki kuşaklara üyelerinin haklarını sonuna kadar korumuş, kendi içinde birlik, bütünlük ve dayanışmasını sağlamış bir sendika olarak Genel Başkanımız Abdullah KARACAN ‘ın önderliğinde devretme mücadelemizi sürdürüyoruz.  Basından ve Kamuoyundan asılsız karalamalara değil, saygın bir sendikacılık için sürdürdüğümüz bu onurlu mücadelemize destek olmalarını bekliyoruz.

LASTİK-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU

GENEL MERKEZ                                  KOCAELİ ŞUBESİ
NURİ SERİM                                         H.HÜSEYİN ÇAKAR
ALAADDİN SARI                                   İSMAİL KANDAZ
İHSAN MALKOÇ                                   EROL ERDEM
MUHARREM ÖZEN                                                  

GEBZE ŞUBESİ                                   İSTANBUL ŞUBESİ
ZİYA ÜNAL                                           BÜLENT YAVAŞ
OSMAN AYSAN                                   ALİ ÖZTÜRK   
                                                           NECMETTİN BAYRAM             
                    
İZMİR ŞUBESİ                                       ADAPAZARI ŞUBESİ
ZEDİN YUMLİ                                        İSMAİL ÖZTÜRK
                                                            SELAHATTİN YILMAZ
                                                            BAKİ İNCE
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr