BASIN
Kadınlar Mücadeleye Devam Ediyor

8.03.2005

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya kadınlar Gününü birçok sorunlarla karşılıyoruz. Ülkemizde ve dünyada kadınlar için sorunlar her geçen gün ağırlaşarak devam ediyor.

8 Mart kadınların üretimdeki güçlerinin farkına vararak, üretimde makineleşmenin ve teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği ve daha çok kadın ve çocuğun emeğinin istihdam edildiği 19. yüzyılda, talepleri için mücadeleyi yükseltmelerinin simgesidir.

8 Mart 1857’de New York’ta dokuma işçisi kadınlar yaptıkları direnişlerde, grevlerde yaşamlarını yitirdiler. Aralıksız süren mücadele sonucu 8 Mart 1910 yılında Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi. O tarihten bu yana Amerikalı kadın işçilerin çalışma saatlerinin azaltılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için verdikleri mücadelenin simgesi olan 8 Mart, dünyanın her yerinde kadınlar tarafından birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak benimsenmiştir.

Nihayet 1975 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 mart Dünya kadınlar Günü ilan edildi. Türkiye’de ilk defa 1920 yılında kutlanan 8 Mart, 1976 yılından beri de kitlesel olarak kutlanmaktadır. Dünyada yoksulların sayısı her geçen gün artıyor, işsizlik oranları dünyanın birçok yerinde artmaya devam ediyor, ağır ekonomik sömürü devam ediyor. Bu sorunlardan en çok etkilenenler ise kadınlar ve çocuklar oluyor.

Kadınlar gerek ülkemizde gerekse dünyada eşitsiz koşullarda çalıştırılıyor. Kadınlar küreselleşme ile birlikte daha da yoksullaşıyor. Toplam çalışanların %66’sını kadınlar oluşturuyor. Yeryüzündeki mülkiyetin sadece %1’ine sahip olan kadınlar, gelirin ancak %10’unu kazanıyorlar. Dünyada okula gitme olanağı bulamayanların 2/3’ünü kız çocukları oluşturuyor.

Ülkemizde ise kadın kimliğine ve kadınların yaşam hakkına yönelik töre cinayetleri, namus cinayetleri gibi uygulamalar yaygın şekilde sürmektedir. 12 yaş üstü toplam nüfusun yarısından fazlasını kadınlar oluşturmasına rağmen, bu kadınların çok az bir bölümü çalışma yaşamı içerisinde yer alabilmektedir. İstihdam edilen kadınların ise sadece %15’i sosyal güvenlik kapsamındadır.

Tüm bu eşitsizlikler karşısında kadınların temel istemleri;
-İşe alınmada,
-Ücretlendirmede,
-Terfilerde,
-İşten atılmalarda,
-Kadına yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılması,
-Yasalarda çalışan kadınlara yönelik hakların arttırılması ve yasalarda yer alan eşitsiz hükümlerin kaldırılmasıdır.

Her 8 Mart’ta olduğu gibi 2005 yılında da bu taleplerin dile getirileceği DÜNYA KADINLAR GÜNÜ tüm insanlığın aydınlık geleceğinin sönmeyen ışığı olarak varlığını sürdürecektir. 
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr